Đang tải... Vui lòng chờ...

 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ Y TẾ HÀ NỘI
HANOI MEDICAL PRODUCTS JOINT STOCK COMPANY 
 
  TT phân phối và CSKH miền Bắc: Tầng 1, CT1A - ĐN1, Khu ĐTM Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: (04) 3640 4157/58 - Hotline:  0914 366 298 - Fax: (04) 3640 4159
 
TT phân phối và CSKH miền Nam: Số 38/4 Nguyễn Giản Thanh, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (08) 3600 2375 - Hotline:  0932 760 799 - Fax: (08) 3868 3847